forts. av Årsmötet

Årsmötet den 25 april beslutade att ajourneras eftersom bokslutet inte var klart.

Nu är bokslutet klart och gås igenom av revisionerna. För att hinna före 31 maj och med samma mötesfunktionärer, har nu styrelsen beslutat att fortsätta årsmötet den 23 maj kl. 14.00.

Anmälan till årsmötet gör du på anmalan@gdf.nu, senast den 18 maj.