Om

Göteborgs Dövas Förening är en förening för alla som stödjer föreningens mål med att vara en arena för teckenspråkiga döva, hörselskadade och hörande i Göteborg med omnejd.

Vår verksamhet bygger på teckenspråket.