Engagera dig

Ett mycket viktigt uppdrag för föreningen är att bevaka samhället och dess tillgänglighet för vår målgrupp. d.v.s. ”Tillgänglighet genom Teckenspråk”.

Alla frågor som berör oss är vi naturligtvis med och lämnar synpunkter på. Några frågor/bevakningar vi jobbar extra med till exempel:

 • Fritidsutredningen
 • Färdtjänsten
 • Kultur ”åt alla”
 • Teckenspråkig hemtjänst
 • Teckenspråksforum
 • Tolkservice
 • Trygghetsboende (+70)
 • Äldreboende
 • Äldrevägledare
 • Remisser (specas på egen sida)

Brukarråd med flera:

 • Dövteam
 • Göteborgs Råd för Funktionshinderfrågor (GRF)
 • Hörselvården
 • Lokala tolkbrukarrådet
 • TSF – nätverk