Årsmötet är klart

Årsmötet kunde avslutas den 23 maj med det bordlagda bokslutet samt resterande punkter.

Till ordförande omvaldes Mikael Gravander och till ledamöter valdes Fadia SaharKhiz och Gabriella Bal. Ett år kvar hade Kjell Jalkelid och Sara Frid. Vi tackar Björn Israelsson för sin tid i styrelsen.